Phát gạo từ thiện – những điều cần lưu ý

Phát gạo từ thiện là một hoạt động mang tính nhân văn và là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ trước tới nay.

Đây là việc làm nhằm sẻ chia bớt những khó khăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, và việc làm đó xuất phát từ tâm, từ trái tim và lòng nhân hậu giữa con người với con người, không vì mục đích vụ lợi.

phát gạo từ thiện
Hình ảnh mang tính chất minh họa

Lập kế hoạch làm thiện nguyện rõ ràng

Lựa chọn loại gạo có chất lượng và giá cả phù hợp

Mua gạo làm từ thiện ở đâu?